Kinder Sponsor Plan > ANBI > ANBI INFO > Het beloningsbeleid

Het beloningsbeleid

Er wordt met een minimum aan minimaal beloond personeel gewerkt en gestreefd naar een maximum van vrijwilligers die samen administratie en dossiers beheren. Vrijwilligers kunnen aanspraak maken op een zogenaamde vrijwilligersvergoeding en gebruiken maken van de faciliteiten van de stichting.