Kinder Sponsor Plan > ANBI > ANBI INFO

ANBI INFO KINDER SPONSOR PLAN


1. Naam van de organisatie

STICHTING KINDER SPONSOR PLAN
www.kindersponsorplan.nl


2. Het RSIN of fiscaal nummer

RSIN Fiscaal Nr. ANBI 816890857
KVK 24399340


3. De contactgegevens

Postadres: Postbus 2098, 2930 AB Krimpen aan de Lek
Bezoekadres: Tiendweg 9, 2931 LC Krimpen ad Lek
Tel. 0180-516380
Email
info@kindersponsorplan.nl
www.kindersponsorplan.nl


4. Bestuurssamenstelling en namen van bestuurders

Dhr. H. J. Kesting (Voorzitter)
Mw. Olga van Lavieren (Vice voorzitter)
Mw. Elisabeth Eikenboom  (Secretaris/Penningmeester)


5. Het beleidsplan

Het beleid is erop gericht met een minimum aan middelen en maximum aan menskracht optimaal de doelstelling na te streven. Lees meer...


6. Het beloningsbeleid

Er wordt met een minimum aan minimaal beloond personeel gewerkt en gestreefd naar een maximum van vrijwilligers die samen administratie en dossiers beheren. Lees meer...


7. De doelstelling

De Stichting Kinder Sponsor Plan is interkerkelijk. Zij wil de liefde van Jezus Christus uitdragen aan noodlijdende gezinnen met name in… Lees meer...


8.
Verslag van uitgeoefende activiteiten


9. Een financiële
verantwoording