Kinder Sponsor Plan > Projecten > Medische hulp

Medisch fonds

 

De medische voorzieningen in de meeste Oost-Europese landen laten zeer te wensen over. Een land als de Republiek Moldavië kent zelfs geen vergoeding voor ziektekosten. Men moet de artsen goed betalen, anders wordt er geen medische zorg verleend, zelfs niet in de meest urgente situaties. Er zijn talloze schrijnende voorbeelden van ziektegevallen waarvan herstel is uitgebleven, omdat het de mensen aan geld ontbrak. Blijvend letsel of invaliditeit is vaak het gevolg. Vanuit het Medisch Fonds van het Kinder Sponsor Plan ontvangen gezinnen financiële bijstand wanneer zij bij ziekte of ongeval niet over voldoende middelen beschikken.

tl_files/1-Fotos/medischehulp.jpg
Istvan Fodor uit Beregowo (Oekraïne) heeft sinds zijn geboorte oogproblemen. Toendertijd stelden de doktoren dat hij nog te klein was om een juiste diagnose te kunnen stellen. Vanaf november 2006 is hij behandeld in het Mukachewo-ziekenhuis, maar zijn zicht ging alleen maar achteruit. Istvan had vaak hoofdpijn. Hij droeg een bril met glazen met een sterkte van -12.
In een speciale oogkliniek kan met behulp van 2 operaties wat aan Istvans oogprobleem worden gedaan. Inmiddels is het benodigde bedrag hiervoor vanuit het Medisch Fonds voldaan. Zonder hulp vanuit dit fonds zouden de operaties niet kunnen plaatsvinden en zou Istvans zicht alleen maar verder achteruit zijn gegaan.

Vaak zijn bij ziekte en kwalen de mogelijkheden voor behandeling wel aanwezig, maar zijn het vooral de financiën die een obstakel vormen. Helpt u mee om zieke kinderen beter te maken en steunt u het Medisch Fonds van het Kinder Sponsor Plan!

Uw bijdragen zijn van harte welkom op ING IBAN: NL51 INGB 0006 9903 77, ten name van Stichting Kinder Sponsor Plan te Krimpen aan de Lek, onder vermelding van: 'Medisch Fonds'. U kunt ook online uw gift overmaken, klik daarvoor op de link in het blauwe gedeelte aan de rechterkant van het scherm.